L’oportunitat d’entrar en un mercat de prop de 500 milions de persones